Ang lihim ng ang dating

Rated 3.92/5 based on 514 customer reviews

ANG MGA ORACION AY INUUSAL LAMANG SA SARILI NG 7 BESES, SAKA IHIHIP SA TUBIG NA IINUMIN, SA LANGIS, O PAPEL NA IPANGTATAPAL SA KAPWA O SARILI.SA KAGIPITAN NAMAN AY ANG MGA SUSI PO ANG BIBIGKASIN NG PAULIT-ULIT NA PABULONG HANGGANG SA MAKALIPAS ANG KAGIPITANG HINAHARAP.SA DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG MGA PANGINOON ANG PAPURI,, PARANGAL AT KALUWALHATIAN MAGPAKAILANMAN.SIYA LAMANG ANG NARARAPAT SAMBAHIN AT PAGLINGKURAN.Pakiramdam ko ay nalaglag ang aking puso sa dating kinalalagyan nito, Napatigil ako at napa-upo sa hagdan. Mabuti na lang wala akong sakit sa puso at kung hindi ay baka natodas na ako dahil sa aking kagagawan rin. Huwag kalilimutan na may nakakulapol pala na semento sa ating mukha at baka matulad din kayo sa akin.Bakit nga ba ako natakot, eh ‘di ba sanay na ako sa mga ganitong pangyayari? Ang masaklap, baka ikamatay pa ninyo ito kapag sa inyong pagtakbo eh nahulog o nadapa kayo at nabagok, O ‘di kaya ay maysakit ka sa puso at bigla ka na lang atakihin.Basta ang alam ko, sumigaw ako at kung paano ako nakatakbo palabas ng CR at ng kwarto ko, iyon ay hindi ko na alam.Nakarating ako ng 2nd floor at nakatakbo galing sa 4th floor.

ang lihim ng ang dating-19

ang lihim ng ang dating-61

ang lihim ng ang dating-6

Hindi ko alam pero parang napaihi din yata ako noong panahon na iyon. Sariling mukha ko nga pala iyong maputi na mukhang multo na nakita ko sa salamin sa loob ng CR. Dahil sa kapal at ang naiwan lamang na walang puti ay ang aking mga mata at labi.UNA ANG DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON.SIYA LAMANG ANG ATING SASAMBAHIN AAT PAGLILINGKURAN.Please send additional amount of 150 Php for postal and handling or send additional amount of 300 Php for LBC Express Padala, this is available only within the Philippines (Luzon, Vizayas, Mindanao). No part of this book maybe reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system without written permission from the author. SA MAGMAMANA NG SAGRADONG AKLAT NA ITO, PINAGBIBILIN KO PO SA INYO NA TAGLAYIN SA PUSO AT DIWA ANG KABUTIHAN.

Leave a Reply